KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ramowy rozkład dnia


Przedszkole nr 286 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.30.

7.00 – 8.30  Swobodne zabawy dzieci – samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań według preferencji dzieci:

 • konstrukcyjne
 • manipulacyjne
 • rozwijające mowę
 • ćwiczące koncentrację uwagi
 • rozwijające logiczne myślenie
 • kształtujące umiejętności współdziałania
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne
 • praca indywidualna

Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci, np.:

 • zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu
 • zabawy muzyczno- taneczne
 • zabawy integracyjno- ruchowe
 • ruch przy muzyce

8.30 – 9.00 Czynności przygotowujące do śniadania, śniadanie

 • higieniczne
 • organizacyjno-porządkowe
 • zwyczajowo- kulturowe

9.00 – 9:30 Zabawy kierowane przez nauczyciela

9:30 - 10.00  Zajęcia poznawczo – wychowawcze (zespołowe, grupowe) –cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem elementów metod tj.:

 • metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • metoda Orffa i Labana
 • dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • metoda ruchu rozwijającego wg W. Sherborne
 • zajęcia muzyczno - taneczne Batii Strauss
 • zajęcia sensoryczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia profilaktyczne
 • zajęcia grafomotoryczne
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą
 • realizacja projektów
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe

10.00 – 10.30 Czynności przygotowujące dzieci do drugiego śniadania, drugie śniadanie

 • czynności fizjologiczne

10.30 – 12.00 Zabawy w ogrodzie:

 • swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń terenowych i sprzętu sportowego
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych,  doświadczeń
 • gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe)

12:00 – 12.30 Czynności przygotowujące do obiadu, obiad


12.30 – 15:00 Odpoczynek- relaksacja (higiena układu nerwowego), praca indywidualna z dzieckiem np:

 • odpoczynek na leżakach w grupach najmłodszych
 • słuchanie muzyki, dźwięków przyrody (z płyty CD)
 • słuchanie bajek
 • relaks
 • zabawy dźwiękonaśladowcze
 • swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań
 • zabawy i gry indywidualne, zespołowe
 • zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane
 • praca indywidualna w zespołach

15.00 – 15.30 Czynności przygotowujące do podwieczorku, zabawa ruchowa,   podwieczorek


15.30 – 17.30  Swobodne zabawy w sali bądź ogrodzie (zabawy wg wyboru dzieci podobnie jak w pierwszej części dnia), w tym praca indywidualna

 • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb
 • swobodne zabawy w  sali- samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań