KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO,

z uwagi na zakwalifikowanie Warszawy do strefy czerwonej w Przedszkolu nr 286z uwagi na bezpieczeństwo całej społeczności od poniedziałku tj. 19.10.2020 r. do odwołania wprowadza się OGRANICZENIA DOSTĘPU DO PLACÓWKI DLA RODZICÓW, TZN:

Dzieci przyprowadzane są najpóźniej do godziny 9.00

Dzieci odbierają z holu przedszkolnego upoważnione przez Dyrektora  pracownicy

Podczas odbioru -upoważniony pracownik przyprowadza dziecko do rodzica


Szanowni Państwo, informujemy, iż od 01.09.2020 r. Przedszkole nr 286 będzie otwarte w godzinach 7.00-17.30.

Przedszkole nr 286 jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania, przeżywania. Nasze środowisko edukacyjne zapewnia indywidualizację w procesie nauczania oraz poznawania świata.

Chcę, aby nasze przedszkole tworzyło dzieciom warunki do ciekawych zabaw, rozwijało ich zainteresowania, uzdolnienia, a także inicjowało działania poza przedszkolne rozszerzające zakres poznawanego środowiska.

Chcę, aby nauczyciele rozumieli dzieci, umieli rozpoznawać ich potrzeby i umiejętnie je zaspakajali. Kadra pedagogiczna, którą kieruję to zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Pozostali pracownicy są odpowiedzialni i świadomi swoich obowiązków a także znaczenia roli, którą odgrywają w procesie wychowania dzieci. Wszyscy tworzymy ciepłą i przyjazną atmosferę, która niech skutkuje interesującymi przedsięwzięciami i projektami wychowawczo – dydaktycznymi.

Już dzisiaj, nauczyciele aktywnie wdrażają nowatorskie programy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Naszymi priorytetami są przede wszystkim  radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją do działań. Robimy wszystko, żeby naszym podopiecznym zagwarantować bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo
i prawidłowy rozwój.  Pragniemy, żeby to miejsce było zawsze wzorem przyjaznego przedszkola.

W moim systemie wartości najważniejszy jest człowiek. „Mały” – bo jemu dajemy to, co w nas jest najlepsze, „Duży” – bo w nim jest kapitał mądrości i wzorców.

Z wyrazami szacunku

Paulina Mederska – Dyrektor Przedszkola nr 286


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika ogólna: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna: edukacja integracyjna i włączająca. Studiów podyplomowych w specjalnościach: logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizacja i zarządzanie oświatą.